วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Touring วงกลม เขื่อนศรีนครินทร์ - น้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น - ท่ากระดานTouring วงกลม เขื่อนศรีนครินทร์  -  น้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น  - ท่ากระดาน 


https://www.facebook.com/phu.chaninton

 สัมผัสกับธรรมชาติล้วนๆ อากาศบริสุทธิ์ อาบที่ใช้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ มองจากด้านบน ตอนเช้าในฤดูหนาวจะเห็นทะเลหมอก ด้านล่างจะเห็นภูเขาและน้ำจากแม่น้ำไทรโยคใหญ่ น้ำตกเอราวัณ


น้ำใจระหว่างทางไปน้ำตก ห้วยแม่ขมิ้น 

เนินโซ่ขาดก่อนถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ถึงแล้วน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
เขื่อนศรีนครินทร์ก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละปีจะมีนักทัศนาจรหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมอย่างมากมาย นับเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น